φωτο: από χρώσεις-αποχρώσεις και στιγμές

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

η παρτίδα

πάνω εδώ ας ζυγιαστούμε
στην γενναιοδωρία της ολιγάρκειας
και στην πνευματικότητα που θα διαφυλαχθεί
σε τιμαλφή και τάλαντα πολύτιμα...


καφενείο Πανελλήνιον

εκεί που σμίγουν
εκπεσόντες και αποποιούμενοι
των χαρισμάτων και επιχρισμάτων τους.